Springe direkt zu Inhalt

Contact

Project managers:

Martin Lücke:

martin.luecke@fu-berlin.de

Andrea Rottmann

andrea.rottmann@fu-berlin.de

Benno Gammerl

benno.gammerl@eui.eu

Coordinator Jonah Reimann:

j.reimann@fu-berlin.de